Responsive image

Shule kuendelea baada ya kusitishwa June 28, 2020, 8:59 a.m.

Author: Eng. Samuel John


Twitter | Google+ | Linkedin | Reddit


Tunafurahi kuwa Mungu ametuwezesha kurejea katika jukumu letu la kuendelea kutoa elimu baada ya kipindi kigumu kilichopita. Sifa na utukufu unayeye milele na milele amen.Yordan Co

Our promise to you is that, we are dedicated to providing you with friendly service, a welcoming atmosphere, and above all else, excellent education characterised with the highest quality.